Main Content

Het Lage Woud

Volg je verwondering

De afgelopen jaren heeft Het Lage Woud regelmatig veranderingen ondergaan. Veranderingen omdat we bleven zoeken. Zoeken naar wie we zijn en waar Het Lage Woud voor staat. Het antwoord daarop ligt niet zo voor de hand. Toch krijgt het zo langzamerhand steeds meer vorm en beginnen dingen op z’n plek te vallen. Daar draait het namelijk om. De plek. Daar waar Het Lage Woud (ontstaan) is. Hier aan de Laagduurswoude in Makkinga.

Klinkt misschien een beetje vreemd, de betekenis van je ‘bedrijf’ ophangen aan een plek, toch is dat wel waar we al filosoferend steeds weer op terug komen. Deze plek past op ons, zorgt voor ons en helpt ons groeien en ontwikkelen. Niet alleen voor ons maar ook voor anderen. Mens en dier kunnen hier een veilige haven vinden. Een thuis om zich te ontwikkelen en zich te vormen naar zijn ‘aller-eigenste’ expressie.

SamenLeven en de vrijheid voelen om je eigen verwondering te volgen. Jouw waarheid leren kennen, daar verantwoordelijkheid voor nemen door jezelf tot expressie te brengen.Leven en plezier maken! Buiten de box denken en van de gebaande paden af durven gaan!

Iets nieuws. Sprankelende vormen temidden van oude, stugge en beperkende patronen van de huidige samenleving. Experimenteren met leven vanuit Liefde en Vrijheid. Samen groeien. ECHT zijn, oprecht zijn. Soms mooi, soms lelijk maar altijd naar waarheid. Aan mooie plaatjes doen we niet. Laat het zijn zoals het is. Want dat wat is, ís. Pas als je dat laat zijn, kun je ZIJN.